Beethoven zongoramonatainak néhány jellemzője

Beethoven - a nagy maestro, a szonátaforma mestere, egész élete során új szempontokat kereste e műfajban, új módjait ötleteinek az általa való lefordítására. Életének végéig a zeneszerző hűséges volt a klasszikus kánonokra, de az új hangok keresése során gyakran túljutott a stílus határain, és egy új, ismeretlen, mégis romantikus felfedezés küszöbén találta magát.